Σάββατο, Δεκεμβρίου 09, 2006

Free/Open Source Software: research, communities and industry

Η ομάδα Τεχνολογίας Λογισμικού (SWENG) του Εργαστηρίου Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

"Free/Open Source Software: research, communities and industry"

Στην κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2006, 9:00 - 14:30.

 • Γνωρίστε και συζητήστε με στελέχη της κοινότητας Λ.Α.Κ (KDE και FreeBSD),
 • Ακούστε εμπειρίες από την τοπική βιομηχανία λογισμικού,
 • Μάθετε για πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις στην περιοχή του Λ.Α.Κ.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ;

Thessaloniki

Το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Λ.Α.Κ) γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Εκτός από την κοινότητα των προγραμματιστών έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας στην τεχνολογία λογισμικού, της βιομηχανίας ΤΠΕ αλλά και κρατικών φορέων (Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικοί φορείς). Ο σκοπός της ημερίδας είναι να φέρει κοντά ερευνητές, μέλη κοινοτήτων του Λ.Α.Κ από Ελλάδα και Ευρώπη καθώς και στελέχη της τοπικής βιομηχανίας λογισμικού για μια αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Οι παρουσιάσεις κατανέμονται σε τρεις κατευθύνσεις:

 • Έρευνα:
  • Μελέτες περίπτωσης για μεγάλα έργα Λ.Α.Κ,
  • μελέτες ποιότητας,
  • μοντελοποίηση και προσομοίωση της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα,
  • Κοινότητες Λ.Α.Κ και διαδικασία μάθησης,
  • θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος στην τεχνολογία λογισμικού.
  • Xρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Λ.Α.Κ (SQO-OSS, FLOSSMETRICS, FLOSSCOM).

 • Κοινότητες: Παρουσιάσεις από διοικητικά στελέχη/μέλη της κοινότητας Λ.Α.Κ από Ευρώπη/Ελλάδα (KDE, FreeBSD) για:
  • Τις διαδικασίες στο Λ.Α.Κ,
  • ανοικτά προβλήματα του Λ.Α.Κ,
  • μελλοντικές κατευθύνσεις και συνεργασία με την ερευνητική κοινότητα και βιομηχανία.

 • Βιομηχανία: Παρουσιάσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για
  • το ενδιαφέρον και εμπειρίες τους από λογισμικό ανοικτού κώδικα
  • Διάφορα θέματα που άπτονται της τεχνολογίας λογισμικού.

Οι παρουσιάσεις θα είναι 15λεπτες με 5 λεπτά για συζήτηση, ενώ προβλέπεται και συζήτηση ανοικτής τράπεζας στο τέλος.

Η γλώσσα των παρουσιάσεων είναι η αγγλική.

Links to this post:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Home